Шарско Лане

Шарско Лане је прихватилиште, смештено у подручју планине Брезовице. У њему је свештено више од шездесеторо деце, узраста од 2 до 6 година. Милојка Крстичић управља хотелом са бригом и пажњом, достојном праве мајке, и скоро без икаквих новчаних средстава, осим ретких прихода из Србије и донација хуманитарних организација. У прихватилишту нема ни уџбеника, ни школског прибора, тек по нека истрошена бојица. „Сналазимо се са оним што имамо“, каже Милојка уз осмех, окружена младим васпитачима, који страсно воле свој посао и децу, а раде за месечну плату од 200 евра, која покрива само задужења, предвиђена уговором.

Волимо ово прихватилиште и решили смо да га подржимо, мада не непрекидним пројектом, већ вољом да се овде вратимо и поново откријемо његове чари с времена на време, наравно, носећи поклоне са собом.