Припадати будућности

ПБ, Припадати будућности је огранак нашег удружења чија је основна активност да обезбеди финансијску помоћ мањих износа студентима српске заједнице на Косову и Метохији. Бројне породице, које ионако једва преживљавају суочене са истинским сиромаштвом, са великим потешкоћама настављају да финансирају основне студије своје деце, које морају да се одвијају ван њихових пребивалишта у Косовској Митровици где се налази једини Универзитет, који обезбеђује високо школовање на српском језику.

На простору где су просечна месечна примања 250 евра и где је стопа незапослености изузетно висока (поготову међу припадницима српске заједнице), финансирање основних студија деце, као и обезбеђивање неопходне школске опреме, уџбеника или рачунара, представљају немогућу мисију.

Наше удружење обезбеђује мање износе финансијске подршке, која обично не прелази 200 евра, како бисмо студентима и њиховим породицама омогућили да преброде најкризније тренутке или да обезбеде све оно што је неопходно за похађање предмета на години,, коју похађају.