Ми на Косову

Иако Косово није велико, за оне, који се брину за друштвену солидарност, оно представља огроман простор. У ствари, на Косову су присутне стотине ситуација, које захтевају неодложан хуманитарни одговор. Одговорити на такве потребе значи суочити се са широким опсегом проблема са којима су суочене све генерације – од деце до најстаријих. Незапосленост игра скоро истоветну фундаменталну улогу као и етничка дискриминација. Наше удружење је посебно снажно присутно у одређеним подручјима са посебним пројектима и активностима. Овим путем настојимо да их прикажемо хронолошки по редоследу настанка:

Ново брдо – народна кухиња

Призрен – Финансијска подршка за Богословију светих Ћирила и Методија

Лепосавић - Помозимо Кристини

Исток и Гњилане - H2O KM

Ораховац – Добродошао Јоване

Косовска Митровица – Припадати будућности